Kiedy dziecko zaczyna mówić? Przewodnik po rozwoju mowy i języka u dzieci

Redakcja

13 kwietnia, 2024

Wiele rodziców zadaje sobie pytanie: kiedy dziecko zaczyna mówić? Rozwój mowy i języka u dzieci to proces, który przebiega etapami. Warto znać te etapy, aby świadomie wspierać swoje dziecko w nauce mówienia oraz wiedzieć, kiedy ewentualnie zwrócić się o pomoc do specjalisty. Dziś omówimy kluczowe etapy rozwoju mowy u dzieci, rolę rodziców w tym procesie oraz potencjalne zaburzenia mowy, na które warto zwrócić uwagę.

Rozwój mowy u dzieci: kluczowe etapy

Rozwój mowy u dzieci przebiega etapami, począwszy od pierwszych dźwięków, aż do pełnych zdań. Warto znać te etapy, aby świadomie wspierać swoje dziecko w nauce mówienia oraz wiedzieć, kiedy ewentualnie zwrócić się o pomoc do specjalisty.

Komunikacja niemowląt: pierwsze próby mówienia

Komunikacja niemowląt zaczyna się od dźwięków, gestów i mimiki. W pierwszych miesiącach życia dziecko wydaje różne dźwięki, takie jak gaworzenie czy krzyki. W miarę jak rośnie, zaczyna również komunikować się poprzez gesty, takie jak wyciąganie rąk czy pokazywanie palcem. Mimika twarzy również odgrywa ważną rolę w komunikacji niemowląt, np. uśmiech oznacza zadowolenie, a marszczenie brwi – niezadowolenie.

Pierwsze słowa: kiedy je usłyszymy?

Pierwsze słowa dziecka zwykle pojawiają się między 12 a 18 miesiącem życia. Najczęściej są to proste wyrazy, takie jak „mama”, „tata” czy „baba”. Warto zwracać uwagę na to, jakie słowa dziecko próbuje wypowiadać i wspierać je w nauce kolejnych wyrazów. W miarę jak dziecko zdobywa nowe umiejętności językowe, zaczyna również rozumieć coraz więcej słów i zdań.

Etap mowy dwuwyrazowej: kiedy dziecko zaczyna łączyć słowa?

Etap mowy dwuwyrazowej zwykle następuje między 18 a 24 miesiącem życia. W tym okresie dziecko zaczyna łączyć słowa w proste zdania, takie jak „mama idzie” czy „kotek śpi”. To ważny etap w rozwoju językowym dziecka, gdyż oznacza, że zaczyna rozumieć związki między słowami i potrafi wyrażać swoje myśli w bardziej złożony sposób.

Rozwój językowy w wieku przedszkolnym: co powinno umieć dziecko?

W wieku przedszkolnym rozwój językowy dziecka nabiera tempa. Dzieci w tym wieku zwykle potrafią:

 • rozumieć i stosować zasady gramatyki,
 • posługiwać się liczebnikami i określać ilości,
 • opowiadać o swoich przeżyciach i zdarzeniach,
 • rozumieć i stosować przysłówki czasu, miejsca i sposobu,
 • formułować pytania i odpowiadać na nie.

Warto wspierać dziecko w nauce języka poprzez rozmowy, czytanie książek czy wspólne zabawy, które angażują umiejętności językowe.

Rola rodziców w rozwoju mowy dziecka

Rola rodziców w rozwoju mowy i języka dziecka jest niezwykle istotna. Wspierając swoje dziecko w nauce mówienia, rodzice mogą przyczynić się do szybszego i bardziej harmonijnego rozwoju jego umiejętności językowych. W tym celu warto zastosować różne strategie i techniki, które pomogą dziecku w nauce mówienia oraz zrozumieniu i stosowaniu języka.

Jak wspierać dziecko w nauce mówienia?

Wspieranie dziecka w nauce mówienia może przybrać różne formy. Oto kilka praktycznych wskazówek i porad, które warto zastosować:

 • rozmawiaj z dzieckiem jak najczęściej, używając prostych i zrozumiałych słów,
 • odpowiadaj na pytania dziecka i zachęcaj je do zadawania kolejnych,
 • naśladuj dźwięki wydawane przez dziecko i zachęcaj je do naśladowania Twoich dźwięków,
 • śpiewaj piosenki i recytuj wierszyki, które angażują różne dźwięki i słowa,
 • pozwalaj dziecku na wyrażanie swoich myśli i uczuć, nawet jeśli nie potrafi tego jeszcze zrobić za pomocą słów.

Znaczenie czytania dla rozwoju mowy dziecka

Czytanie na głos oraz wspólne czytanie książek z dzieckiem mają ogromne znaczenie dla rozwoju jego mowy. Dzięki czytaniu dziecko:

 • poznaje nowe słowa i ich znaczenie,
 • uczy się poprawnej wymowy i intonacji,
 • rozwija zdolności słuchowe i koncentrację,
 • uczy się rozumienia związków przyczynowo-skutkowych oraz logicznego myślenia.

Warto czytać dziecku codziennie, wybierając książki dostosowane do jego wieku i zainteresowań.

Rola zabaw w rozwoju językowym dziecka

Zabawy są nie tylko źródłem radości dla dziecka, ale również ważnym elementem wspomagającym jego rozwój językowy. Oto kilka przykładów zabaw, które mogą pomóc dziecku w nauce mówienia:

 • zabawy z lalkami lub pluszakami, podczas których dziecko może naśladować rozmowy między postaciami,
 • zabawy z klockami, które angażują opisywanie kształtów, kolorów i funkcji poszczególnych elementów,
 • zabawy w sklep, restaurację czy lekarza, które uczą dziecko komunikacji w różnych sytuacjach społecznych,
 • zabawy z rymowankami, które uczą dziecko rytmu, intonacji i poprawnej wymowy.

Wspólne zabawy z dzieckiem to doskonała okazja do rozwijania jego umiejętności językowych oraz budowania silnej więzi emocjonalnej.

Zaburzenia mowy u dzieci: kiedy powinniśmy się martwić?

Zaburzenia mowy u dzieci mogą przybierać różne formy i objawy. Warto zwrócić uwagę na niektóre z nich, aby w razie potrzeby szukać pomocy specjalistycznej. Wśród najczęstszych zaburzeń mowy u dzieci można wymienić zaburzenia artykulacyjne, fonologiczne oraz językowe.

Zaburzenia artykulacyjne: kiedy dziecko źle wymawia słowa?

Zaburzenia artykulacyjne dotyczą nieprawidłowej wymowy poszczególnych dźwięków. Objawiają się one tym, że dziecko zastępuje, opuszcza lub przekształca dźwięki w słowach. Przykłady takich zaburzeń to m.in. seplenienie, czyli nieprawidłowa wymowa dźwięków „s” i „z”, oraz rotacyzm, czyli nieprawidłowa wymowa dźwięku „r”. W przypadku zaburzeń artykulacyjnych warto skonsultować się z logopedą, który oceni stopień problemu i zaproponuje odpowiednie ćwiczenia oraz terapię.

Zaburzenia fonologiczne: kiedy dziecko ma problem z dźwiękami?

Zaburzenia fonologiczne dotyczą trudności z rozróżnianiem i przetwarzaniem dźwięków mowy. Dziecko może mieć problem z rozpoznawaniem różnic między dźwiękami, co prowadzi do błędów w wymowie oraz trudności z czytaniem i pisaniem. Objawy zaburzeń fonologicznych obejmują m.in. opóźniony rozwój mowy, niejasną wymowę oraz trudności z nauką czytania i pisania. W przypadku podejrzenia zaburzeń fonologicznych warto skonsultować się z logopedą, który oceni sytuację i zaproponuje odpowiednią terapię.

Zaburzenia językowe: kiedy dziecko ma problem z rozumieniem lub używaniem słów?

Zaburzenia językowe dotyczą trudności z rozumieniem i używaniem słów oraz konstrukcji gramatycznych. Dziecko może mieć problem z rozumieniem poleceń, pytań czy opisów, a także z formułowaniem własnych wypowiedzi. Objawy zaburzeń językowych obejmują m.in. opóźniony rozwój mowy, trudności z nauką nowych słów, błędy gramatyczne oraz trudności z konstrukcją zdań. W przypadku podejrzenia zaburzeń językowych warto skonsultować się z logopedą, który oceni sytuację i zaproponuje odpowiednią terapię.

W przypadku zauważenia u dziecka objawów sugerujących zaburzenia mowy, warto jak najszybciej zgłosić się do specjalisty. Wczesna interwencja logopedyczna może znacznie przyspieszyć proces terapii i poprawić rokowania na przyszłość.

Polecane: